Reference:

 • Okružni zatvor - Orašje
  Metal detektori
 • JP ELEKTROPRENOS - TS Sarajevo 2, TS Sarajevo 4, TS Bihać 2, TS Cazin 2, TS Breza, TS Vrnograč, TS Vareš, TS Sarajevo 5, TS B. Petrovac, TS Gračanica, TS Donji Vakuf, TS Hadžići, TS Zenica 4, TS Travnik 2, TS Sarajevo 18, TS Sarajevo 7, TS Sarajevo 8, TS Sarajevo 15, TS Reljevo, TS Pazarić
  Vatrodojavni sistemi


 • HIDROELEKTRANA NA NERETVI JABLANICA - HE Jablanica, HE Salakovac, HE Grabovica
  Protivpožarni aparati, stabilni sistem za gašenje požara, seizmografi
 • Elektrodistribucija Upravna zgrada Pogon Mostar
  Protiv provalni sistem


 • FEDERALNO MINISTARSTVO CIVILNE ZAŠTITE - Sarajevo
  Zaštitna oprema i oprema za spašavanje
 • Policijska Akademija-Vraca i Kasarna Ramiz Salčin - Sarajevo
  Vatrodojavni sistem
 • JP Vodovod i kanalizacija
  Protivpožarni aparati
 • Pošta - Željeznicka stanica, Obala - Sarajevo
  Video nadzor, Protiv požarna vrata,
 • Pošte: Živinice, Banovici, Lukavac,Gračanica, Srebrenik, Kalesija
  Video nadzor
 • ZGRADA POŠTE - Tuzla
  Fotoćelijska klizna vrata

 • ZGRADA SKUPŠTINE GRADA Banja Luke
  Metal detektor

 • ZGRADA OPĆINE NOVO SARAJEVO - Sarajevo
  Video nadzor, fotoćelijska klizna vrata, pokretna ulazna rampa
 • Kantonalna bolnica - Tuzla
  Kontrola pristupa
 • Dom Zdravlja - Tuzla
  Video nadzor, kontrola pristupa
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>