Reference:

 • Komandna zgrada SFOR-a - Butmir
  Vatrodojavni sistem, sistem stabilne zaštite od požara, protivpožarna vrata
 • Spavaonice SFOR-a - Kamp Butmir
  Vatrodojavni sistem, protivpožarna vrata
 • Restoran SFOR-a - Kamp Butmir
  Vatrodojavni sistem, protivpožarna vrata, protivpožarne klapne
 • Prateci objekti SFOR-a - Kamp Butmir
  Vatrodojavni sistem, sistem stabilne zaštite od požara, protivpožarna vrata
 • ITNIC - Kamp Butmir
  Vatrodojavni sistem, protiv provalni sistemi
 • CANIC - Kamp Butmir
  Vatrodojavni sistem, protivpožarna vrata
 • ATCO - Kamp Butmir
  Vatrodojavni sistem
 • SFOR Camp - Velika Kladuša
  Vatrodojavni sistem
 • Italijanski SFOR - Zetra, Butmir, Pale, Goražde, Trebević
  Video nadzor, protiv provalni sistem, protivpožarna vrata
 • Spavaonice MSU Butmir - Sarajevo
  Vatrodojavni sistem
 • Kasarna Maršal Tito - SFOR - Sarajevo
  Protiv provalni sistem, protivpožarna vrata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>