Kontakt:

  • adresa: 71000 Sarajevo - Avde SmailoviŠa 17
  • telefon : + 387 33 71 27 20 kancelarija
  • telefon : + 387 33 61 94 08 servis
  • mobitel: + 387 63 89 12 72
  • fax: + 387 33 71 27 21
  • e-mail : naldonbh@bih.net.ba

 

  • adresa: 75000 Tuzla - RK Sjenjak 15. Maj bb
  • telefon: + 387 35 25 55 59
  • mobitel: + 387 63 38 72 61
  • e-mail: info@naldon.co.ba